Els Pastorets (una tradició de molts anys)

Introducció

xx

Obres representades:

Els Pasrorets catalans..
La LLum de l' Establía de Marià Tubau

Agraïments:

xx