Historia Del Teatre a Calldetenes

Origens:

L’activitat teatral a Calldetenes, es va iniciar fa molts anys, amb la formació del "Grup Escènic de Calldetenes". El varen formar un grup de joves molt vitals, que no esperaven guanyar-se les garrofes amb aquesta activitat .

Les primeres representacions varen tenir lloc al teatre parroquial i altres locals del poble. L' única cosa que s' exigia a aquest locals, era que hi càpigues el màxim de gent per veure la representacions, i per suposat no tenien res a veure amb l’ actual Auditori Teatre.

En uns inicis, per suposat abans del 1950, les principals actuacions del GEC (Grup Escènic de Calldetenes), varen ser representacions del Pastorets.

Ens agradaría que qui tingui records d' aquella època, en ajudes a ampliar aquesta pàgina sobre l' historia del teatre a Calldetenes

Representacions fins els anys 50:

La Llum de l’ establia de Marià Tubau
Els pastorets catalans de Lluís Mila
La forqueta del diable
El somni de rabadà de Assumpta González

Representacions dels anys 50 i 60 :

La llum de l’ establia de Marià Tubau

Representacions del anys 70:

Any 1973:
La Llum de l’ establia de Marià Tubau
Any 1974:
De més verdes en maduren d’ Assumpta González
La Ferida Lluminosa de J. Maria de Segarra
Els pastorets catalans de Lluís Mila
Any 1975:
L’ amor venia amb taxi de Rafael Anglada
Distret però no tant de J. Puigbó i Mallol
La forqueta del diable
Any 1976:
Terres enllà de Lluís Rosic
La meva mare de Lluis Millà
El millor dependent del mon de J.Puigbó i Mallol
Un pagès de Barcelona de Ventura Porta
El somni del rabadà de Assumpta González
Any 1977:
L’ amor truca a la porta de R. Turrull i Barqués
Els pastorets Catalans de Lluís Millà
El pastorets catalans de Marià Tubau
Any 1978:
Assaig general de Josep Escobar
Qualsevol nit pot sortir el sol
Any 1979:
Un pagès de Barcelona de Ventura Porta i Rosés

Representacions dels anys 80

Any 1980: L’ amor venia amb taxi de Rafael Anglada
Any 1981:
Hi ha un inspector de J. B. Pristley
Necessito una infermera d’ Assumpta González
Any 1982: Los blancos dientes del perro de Eduard Criado
Any 1983: L’ oncle Anton de Joan B. Ripoll
Any 1984: Ni solter, ni casat ni vidu de A. Ortega i A. Santos
Any 1985: Tots en tenim una d’ Assumpta González
Any 1986: La mare, quina nit! d’ Assumpta González
Any 1987: De més verdes en maduren d’ Assumpta González
Any 1988: Jo seré el sèu gendre de Jaume Vilanova
Any 1989:
Deixeu-me ser mariner de J. Serra i Fontanelles
L’ hostal de l’ arengada de Lluis Millà
Un pagès de Barcelona de Ventura Porta

Representacions dels anys 90 GeC

Any 1990: El més feliç dels tres de Eungène Labiche
Any 1991: El venedor de coca de Assumpta González
Any 1992: Dos embolics i una recomanació de Assumpta González
Any 1993: No em toquis la flor de Lluís Coquard
Any 1994: Un fanàtic del Barça de Lluís Lladó i Casellas
Any 1995: L’ amor venia amb taxí de Rafael Anglada
Any 1996: No totes les flors son de plàstic de Ventura Porta

La fundació de L' Espardenya Teatre

Es l' any 19997, quan es decideix donar un nou impuls al teatre a Calldetenes, i el Grup Escènic Calldetenes es converteix en L' Espardenya Teatre.
Qualsevol informació que ens arribi, i que expliqui aquest inicis de L' Espardenya Teatre, serà incorporada.

Obres representades per L' Espardenya Teatre

Any 1997: L’Hostal de la Glòria
Any 1998:
El Retaule del flautista
Poemes de Nadal
Any 1999:
Nit de Sant Joan
La llum de l' establía
Any 2000:
És així si us ho sembla
La llum de l’ establía
Any 2001:
Quina vista tens Quimet
Monòlegs
Any 2002: El Cafè de la Marina
Any 2003: Terra Baixa
Any 2004: El criat de dos amos
Any 2005: Parelles i per Elles
Any 2006: Pel davant i pel darrera
Any 2007:
La Ceba
L’ Hostalera
La llum de l' establía
Any 2008:
Arsènic i puntes de coixí
La llum de l' establía
Any 2009:
Les tres germanes
La llum d l' establía